• Home
  • Energetab 2017 - Twoja droga do Energii 4.0
  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Factory Automation

Print page

Energetab 2017 - Twoja droga do Energii 4.0

Przemysł energetyczny stawia czoła coraz to trudniejszym wyzwaniom, opartym na wymaganiach dotyczących większej elastyczności, wydajności i przewidywalności. Na targach Energetab Mitsubishi Electric zaprezentuje odwiedzającym w jaki sposób sprawdzone, bezpieczne i niezawodne rozwiązania tej firmy mogą sprostać kluczowym oczekiwaniom rynku energetycznego. Dzisiejszy sektor energetyczny dąży do redukcji przestojów, spełniania coraz to bardziej rygorystycznych wymogów legislacyjnych oraz integracji odnawialnych źródeł energii na większym poziomie. Wiąże się to z dążeniem do sprostania najnowszym dyrektywom energetycznym UE, które obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%, udział energii odnawialnej na poziomie 20% oraz poprawę efektywności energetycznej o 20%, które to wymogi mają zostać spełnione do 2020 roku.

Rozwiązania do wizualizacji wielkoformatowych


Jako światowy lider w zakresie wyświetlaczy wielkogabarytowych przedstawimy nasze rozwiązania do wizualizacji wielkoformatowych m.in. dla pomieszczeń sterowniczych.
Dzięki MAPS SCADA, modułom Situation Awareness , Alarm Management oraz wyświetlaczom wielkogabarytowym Mitsubishi Electric staje naprzeciw oczekiwaniom klientów dla których czas odpowiedzi na awarię jest niezwykle istotny.
Wizualizacja danych pomaga klientom obniżyć całkowity koszt produkcji poprzez inteligentne raportowanie, zarządzanie alarmami oraz projektowanie cyklu życia procesów.

Rozproszone systemy sterowania DCS

Do monitorowania, sterowania oraz obsługi elektrowni wykorzystywane są rozproszone systemy sterowania DCS. W związku z tym dostępność operacyjna systemu sterowania jest bezpośrednio powiązana z ogólną dostępnością instalacji przemysłowej. Zatem system zarządzania procesem należy zaprojektować, skonfigurować i określić jego strukturę w sposób, który spełnia wysokie wymagania w zakresie bezawaryjności, możliwości rozbudowy oraz elastyczności.


Jak sterować wirtualną elektrownią?


Uwzględniając takie okoliczności jak wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, starzenie się dużych elektrowni oraz niestabilność cen ropy naftowej i gazu ziemnego, VPP zapewnia skuteczny system równoważenia wielu zmiennych pozwalający uzyskać kompletny i bardziej przewidywalny system zaopatrzenia przy jednoczesnej maksymalnej redukcji kosztów wytwarzania energii.

Wszystkie rozwiązania zostaną zaprezentowane na stoisku firmy nr 15 w sektorze L6 na targach ENERGETAB 2016 w Bielsku Białej, które odbędą się w dniach od 12 do 15 września.

Powrót