Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Smart Meters

Inteligentne liczniki energii elektrycznej - jako element stabilnego i wydajnego systemu Smart Grid

Liczniki Mitsubishi Electric SMW100W1 oraz SMW100W4 przeznaczone są do gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw. Spełniają one najwyższe standardy dokładności pomiaru energii oraz komunikacji z systemami nadrzędnymi. Idealne są zarówno dla konsumentów jak też prosumentów energii elektrycznej. Ich niezawodność oraz dokładność pozwalają na optymalne zarządzanie pomiarem energii elektrycznej z uwzględnieniem czterech taryf, pór roku, czasu letniego, kalendarza oraz zegara czasu rzeczywistego. Posiadają one szereg funkcji zapobiegających przed przeciążeniem sieci, wyświetlacz monitorujący jakość energii oraz moduł komunikacyjny zapewniający dwukierunkowy przepływ informacji. Liczniki mogą zostać zaprogramowane w taki sposób aby automatycznie przesyłały dane do innych liczników lub koncentratorów tworząc topologię sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Do komunikacji wykorzystują technologię PLC poprzez stabilny protokół komunikacji OSGP. Bardzo ważną zaletą liczników jest bezpieczeństwo informacji w komunikacji PLC zapewnione przez chronioną hasłem i szyfrowaną transmisję danych ze 128-o bitowym zmiennym kluczem szyfrującym. Komunikacja z licznikiem (parametryzacja oraz serwis) odbywa się pomocą tableta z systemem ANDROID podłączonego do opto-załącza. Dostępem z odpowiednimi uprawnieniami do licznika zarządza oprogramowanie narzędziowe z trzy-poziomowym systemem haseł.. Bezpieczeństwo samego licznika zapewnia system wykrywający oraz zapisujący próby nieautoryzowanego dostępu, próby otwarcia obudowy licznika oraz próby otwarcia pokrywy zacisków przyłączeniowych.

Inteligentne liczniki - informacje ogólne

Osoba kontaktowa: Grzegorz Zadykowicz / Key Account Manager / Smart Meters / e-mail: grzegorz.zadykowicz@mpl.mee.com

Powrót

Do góry