• Home
  • Polityka prywatności
  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Copyright

Print page

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przy wszelkich procedurach przetwarzania danych (np. zbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu) działamy zgodnie z przepisami ustawowymi. Wizyta na naszej stronie internetowej wymaga pobrania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych. Dane osobowe to pojedyncze dane o sprawach osobistych lub materialnych konkretnej lub identyfikowalnej osoby fizycznej. W następującym oświadczeniu przedstawiamy, jakie dane pobieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i przekazujemy dalej, a także - jak można otrzymać informacje o przetwarzanych przez nas danych.

Ai sensi della legge tedesca sulla protezione dei dati, l’ufficio responsabile per la raccolta, la memorizzazione e l’elaborazione dei dati personali è il seguente:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Oddział w Niemczech
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Niemcy
tel.: +49 02102 / 486 - 0
faks: +49 02102 / 486 - 1120
e-mail: info@mitsubishi-automation.com

Nasza oferta dotyczy Mitsubishi Factory Automation (zwaną dalej „Mitsubishi Automation” albo „FA”) dla regionów Europy, Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryki (zwanego dalej „EMEA”). Dane, które przetwarzamy, różnią się między sobą w zależności od tego, czy dany użytkownik jest jedynie gościem na naszej stronie internetowej, czy też korzysta z konkretnych treści lub ofert, dla których obowiązują dodatkowo szczególne warunki.

I. Dane przy wizycie na naszej stronie internetowej
(bez korzystania ze szczególnych ofert)

1. Pobieranie danych

Wszelkie dane, które pobieramy w związku z wizytą na naszej stronie internetowej, przechowujemy wyłącznie w taki sposób, by nie można było ich przyporządkować konkretnej osobie. Z naszej strony można więc korzystać anonimowo.

Inne dane pobieramy lub przechowujemy jedynie wtedy, gdy użytkownik przekaże je nam dobrowolnie. Może do tego dojść w trakcie rejestracji na naszej stronie. Do wizyty naszej strony takie informacje nie są wymagane.

2. Pliki cookies sesji połączeniowej

Aby zapewnić wygodę korzystania z naszej strony internetowej i chronić prawa osób odwiedzających naszą stronę okazyjnie, stosujemy wyłącznie tzw. „ciasteczka” w odniesieniu do konkretnej sesji. Takie sesyjne ciasteczko nie zawiera złośliwego oprogramowania. Sesyjne ciasteczko „PHPSESSID” zachowuje przypadkową, jednorazową kolejność liter i cyfr jako numer identyfikacyjny sesji na komputerze użytkownika. Ten numer identyfikacyjny potrzebny jest do zapewnienia użytkownikowi dostępu do prawidłowych danych z naszego banku danych, np. prawidłowego języka i/lub treści dynamicznych, które wynikają z przebiegu wizyty na stronie. Numer identyfikacyjny sesji jest na nowo generowany przy każdej wizycie na naszej stronie, a przy opuszczeniu strony jest automatycznie kasowany. Sesyjne ciasteczko można wyłączyć, ustawiając odpowiednio przeglądarkę (szczegółowych wskazówek dostarczy Państwu funkcja pomocy przeglądarki). Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku treści widoczne na naszej stronie internetowej mogą być zredukowane lub ograniczone.

3. Trwałe pliki cookie

Plik "cookie_accepted" jest plikiem cookie, który rejestruje fakt, iż w powiadomieniu o pliku cookie kliknąłeś przycisk "Tak". Plik ten przechowuje anonimową wartość "true", która jest używana do zapamiętania, że zezwoliłeś na używanie plików cookie, a także do tego, aby zapobiec przed ponownym wystąpieniem powiadomienia o plikach cookie.

4. Narzędzie analiz sieciowych Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analitycznej Google Analytics firmy Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nazywanej dalej: “Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe „cookies”, które są zapisywane na dysku komputera użytkownika w celu analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej witryny. Zebrane za pomocą pliku cookies informacje na temat tego, jak korzystasz z tej strony internetowej, są przesyłane i zapisywane na serwerach firmy Google w USA.

Ponieważ na tej stronie internetowej aktywowaliśmy anonimizację adresu IP (tzw. „maskowanie IP” poprzez dodanie do kodu programu Google Analytics funkcji "_anonymizeIp()" ), dla komputerów znajdujących się na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych członków Umowy o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, adres IP przed przesłaniem zostanie skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie w całości przesłany do serwera Google w USA i dopiero tam skrócony.

Na zlecenie operatora tej witryny Google użyje tych informacji do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z tej strony internetowej, a także w celu przygotowania raportów dla operatorów witryny odnośnie aktywności strony internetowej oraz dostarczenia im innych usług, związanych z aktywnością witryny i wykorzystywaniem internetu. Adres IP, przesłany z Twojej przeglądarki internetowej w ramach usługi Google Analitycs, nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej można zablokować zapisywanie plików „cookies”, jednak informujemy, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe.

Zablokowanie rejestracji danych przez Google Analytics jest możliwe także poprzez pobranie wtyczki Google Analytics Opt-out, dostępnej pod adresem

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

i zainstalowanie jej w używanej przeglądarce.

Alterantywnie oraz w przypadku, gdy w Twojej przeglądarce nie można zainstalować wyżej opisanej wtyczki (szczególnie w przypadku korzystania z internetu za pomocą niektórych urządzeń mobilnych), możliwe jest zablokowanie wykorzystywania w przyszłości Twoich danych przez Google w opisany powyżej sposób, przez kliknięcie na poniższy link:

Aktywuj plik cookie Opt-Out Google Analytics

W rezultacie w Twoim urządzeniu zapisany zostanie plik Opt-Out cookie i zapamiętana zostanie Twoja decyzja braku zgody na wykorzystywanie przez Google danych w opisany powyżej sposób. Jednak odnosi się to tylko do tej domeny i tylko do konkretnej przeglądarki, w której aktywowany został plik cookie Opt-Out.

W przypadku usunięcia tego pliku cookie z przeglądarki w celu podtrzymania decyzji o braku zgody, należy ponownie kliknąć na ten link.

II. Dalsze informacje

Więcej informacji na temat ochrony danych lub informację o przechowywanych przez nas danych o Państwu osobiście można uzyskać od naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, także w wypadku stwierdzenia, że dane zostały niewłaściwie przechowane i/lub powinny być skasowane. Kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych można nawiązać pod adresem:

Herr H. Gimm

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Oddział w Niemczech
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Niemcy
tel.:  +49 (2102) 486-0
faks:  +49 (2102) 486-1120
e-mail:  pr@meg.mee.com

Koniec informacji o ochronie danych osobowych

Zapytania
Kontakt
Baza Wiedzy
Pomoc