Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

MyMitsubishi

Print page

MyMitsubishi

Servo Selection Tool

This is an online selection tool for Mitsubishi Servo motors and amplifiers. It helps users to select the correct components to match their system requirements.

The selected configuration will be listed with the respective article numbers and can be exported to an Excel file.

Zanim zostanie złożone zamówienie na wybraną jednostkę, proszę upewnić się, że urządzenie spełni wszystkie potrzeby i będzie zgodne z określonymi zasadami projektowania systemu, przedstawionymi we właściwym hardware manual.

Servo Selection Tool
m
Do góry