Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Factory Automation

Print page

Factory Automation

e-F@ctory – Twoja droga do Przemysłu 4.0

Podczas targów Automaticon 2017 zapraszamy Państwa w drogę, która prowadzi do Przemysłu 4.0. Widząc ogromny potencjał w nowych technologiach, cyfryzacji oraz rosnącym tempie zmian, dostosowujemy swoją ofertę do potrzeb rynku. Wszystkie rozwiązania są skonsolidowane i reprezentowane przez koncepcję e-F@ctory – rozwiązanie Mitsubishi Electric dla Przemysłu 4.0.

Zaproszenie na targi AUTOMATICON 2017

Wyzwania przemysłu

Obecnie firmy mierzą się z wieloma wyzwaniami, takimi jak m.in. rosnąca międzynarodowa konkurencja, zmieniające się wymagania klientów czy trwająca na świecie wszechobecna cyfryzacja. Osoby decyzyjne w fabrykach muszą rozważyć nowe podejścia, tak by utrzymać odpowiedni model biznesowy swojej firmy. Kluczową składową sukcesu jest, aby „być konkurencyjnym”, czyli redukować koszty i minimalizować czas wprowadzenia nowych produktów na rynek przez użycie szybszych, bardziej elastycznych oraz efektywnych systemów produkcji.
Coraz częściej firmy szukają koncepcji, które pomogą zintegrować wiele technologii sterowania, takich jak np. sterowniki programowalne PLC, kontrola robotów, systemy sterowania ruchem czy też sterowanie maszyn CNC. Należy wziąć pod uwagę to, że wiele kompleksowych procesów musi wymieniać między sobą dane, aby zapewnić jak najbardziej optymalne działanie urządzeń w całym systemie. Ta potrzeba gromadzenia, przetwarzania i widoczności danych jest powiązana z inicjatywą „Internet Rzeczy” (ang. Internet of Things, IoT). Koncepcja e-F@ctory od Mitsubishi Electric zapewnia płynną integrację procesów, począwszy od systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP i systemu realizacji produkcji MES aż po indywidualne komponenty maszyny. Technologia e-F@ctory, przystosowana do środowiska Internetu Rzeczy, stworzona jest w celu optymalizacji produktywności i efektywności w fabrykach.

Jakie korzyści daje rozwiązanie e-F@ctory?

  • Interoperacyjność – kompatybilność z urządzeniami produkowanymi przez partnerów e-F@ctory, zgodność serwowzmacniaczy Mitsubishi Electric z innymi sieciami oraz możliwość programowania w języku C dzięki kontrolerowi C-Controler
  • Decentralizacja – przy wykorzystaniu modularnej platformy iQ oraz szybkiej 1Gbit sieci CC-Link IE istnieje możliwość podłączenia z chmurą (zgodnie z koncepcją „Internet Rzeczy”, ang. Internet of Things) oraz z systemami informatycznymi (np. ERP, MES, MRP, MMS, EAM)
  • Wydajność w czasie rzeczywistym – z 1Gbit siecią CC-Link IE nie ma barier w przepływie danych
  • Modularność – rozwiązanie Mitsubishi Electric pozwala połączenie różnych urządzeń na jednej platformie, umożliwiając rozwój aplikacji, linii produkcyjnych czy fabryk
  • Ukierunkowanie na potrzeby klienta – podążając za wymaganiami rynku (produkcja różnych, często pomieszanych, produktów, które narzucają zmiany w procesach) rozwiązania dedykowane nowoczesnym fabrykom są elastyczne, zdolne do zmian oraz modyfikacji produkcji przy małym nakładzie czasu oraz kosztów

Zintegrowane sterowanie

Weźmy pod rozwagę prostą maszynę - np. nawijarkę i rozbierzmy ją na czynniki pierwsze. Maszyna oprócz mechanicznej konstrukcji składa się z wielu niezależnych systemów sterowania – sterowanie ruchem, za który odpowiadają serwonapędy oraz sterownik ruchu. Sterownik PLC może zarządzać sekwencją operacji w maszynie, wejściami/wyjściami oraz komunikacją z pozostałymi urządzeniami. Dodatkowo maszyna posiada jednostki do monitorowania energii elektrycznej, które dostarczają operatorowi informacji m.in. ile prądu zużywa maszyna. Ważnym elementem jest, aby maszyna raportowała o czasach przestoju, przezbrojenia czy ilości wyprodukowanych detali i przesyłała informacje do bazy danych. Najlepiej, aby wszystko było zintegrowane na jednej platformie.

Czy brzmi to jak science fiction? Nie – to brzmi jak e-F@ctory, które posiada takie rozwiązania. Taka maszyna to klasyczny przykład zastosowania platformy iQ od Mitsubishi Electric obsługującej wszystkie procesory i sterowniki, dzięki czemu nie dość że wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu (nie są rozproszone na mniejsze systemy sterowania) to dodatkowo komunikują się z bazą danych czy chmurą za pomocą modułu MES bez dodatkowego komputera PC czy oprogramowania pośredniego.

Zbieranie i monitorowanie danych

W rozwiązaniach Mitsubishi Electric częściej znaleźć można serwonapędy i przetwornice częstotliwości, a nie napędy krokowe z jednej prostej przyczyny: kwestii gromadzenia danych. Pozycja enkodera oraz inne dane (np. prędkość, moment obrotowy, inercja obciążenia i pobór energii w czasie rzeczywistym) mogą być monitorowane i wykorzystane do usprawnienia procesu technologicznego. Napędy z przetwornicami częstotliwości stanowią efektywne kosztowo rozwiązanie, użyteczne przy sterowaniu przenośnikami i innymi elementami wykorzystującymi operacje sterowania prędkością, zapewniające znaczne oszczędności energii. Przetwornice częstotliwości oferują także szereg opcji w zakresie oszczędności energii i monitorowania procesu technologicznego, co ułatwia współpracę w ramach Internetu Rzeczy.

Inteligentna robotyzacja

Nieodzownym elementem koncepcji Przemysłu 4.0 jest robotyzacja. W fabryce przyszłości nie może zabraknąć robotów przystosowanych do kooperacji z człowiekiem. Wachlarz możliwości wykorzystania robotów jest ogromny, ponieważ mogą być montowane m.in. przy liniach produkcyjnych, przy innych maszynach np. CNC czy jako samodzielne stanowiska. Zrobotyzowane systemy pozwalają połączyć poziom planowania (systemy ERP, SAP itp.) z poziomem produkcji (maszyny), co wpływa na jakość zarządzania produkcją. Coraz bardziej popularne stają się inteligentne roboty sterowane sensorycznie, które potrafią się zaadoptować w różnych środowiskach bez konieczności zmian programu w pamięci robota. Systemy wizyjne czynią system bardziej elastycznym i odpornym na szybkie zmiany w procesie produkcyjnym bez konieczności precyzyjnego pozycjonowania robota.

Technologia Mitsubishi Electric zwana e-F@ctory realizuje założenia Przemysłu 4.0 dostarczając zintegrowane rozwiązania do zbierania danych oraz wizualizacji w czasie rzeczywistym, podstawowego procesowania danych do analizy oraz otrzymywania informacji zwrotnej z analizowanych wyników.
Poniższe funkcjonalności systemu pozwalają na elastyczną i w pełni kontrolowaną produkcję:

Mitsubishi Electric na targach AUTOMATICON 2017

Podczas Targów Automaticon chcielibyśmy zabrać Państwa w podróż do Przemysłu 4.0. Na naszym stoisku przedstawimy rozwiązania, które mają na celu zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów produkcji. Pierwszy przystanek na stoisku targowym ma na celu przedstawienie rozwiązania e-F@ctory oraz komunikacji CC-Link IE, które wpisują się w wizję Przemysłu 4.0. Następnie przejdziemy do demo HVAC ukazującego jak ważna jest wizualizacja danych w fabryce, aby mieć uzyskać efektywną produkcję przy optymalizacji kosztów. Dalej demo CNC przedstawi możliwości optymalizacji procesów maszynowych. Maszyna CNC monitoruje procesy, energię i przesyła dane do systemu MES. Przedostatnim etapem podróży jest stanowisko z robotem wyjaśniające najwyższy poziom elastyczności produkcji poprzez użycie wizji 3D. Na koniec zapraszamy do strefy relaksu po wycieczce! .

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. Czekamy na Państwa jak co roku na stoisku B14/C9 w Hali I.

Powrót

Do góry