Główna treść

  • Home
  • Aktualności
  • Rozwiązanie Pokayoke od Mitsubishi Electric - Guided Operator Solution
  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Rozwiązanie Pokayoke od Mitsubishi Electric - Guided Operator Solution

Pokayoke to dla większości termin wyjątkowo egzotyczny. W wolnym tłumaczeniu oznacza on „unikanie pomyłek” i jest jedną z najefektywniejszych technik doskonalenia produkcji przemysłowej. Szczególnie znaczenie ma w przypadku montażu manualnego, którego konieczność podyktowania jest brakiem możliwość zautomatyzowania procesu bądź po prostu lepszą opłacalnością takiej produkcji. Seryjny błąd, wynikający z dekoncentracji operatora czy nawet pomyłki w samej instrukcji technicznej, może doprowadzić do konieczności wycofania całego nakładu produkcji. Błędnie zmontowane maszyny mogą narazić na niebezpieczeństwo ich użytkowników, co może mieć nawet konsekwencje prawne. Produkt obarczony defektem wpływa również na wizerunek firmy. Dlatego też przemysłowa produkcja wymaga przemysłowego podejścia do tematyki Pokayoke. Odpowiedzią Mitsubishi Electric jest rozwiązanie Guided Operator Solution pozwalające skrócić czas montażu a także wyeliminować możliwość powstawania błędów w produkcji.

Typowe zastosowania Guided Operator Solution

Guided Operator Solution oferuje szeroką gamę ergonomicznych terminali, które mogą być stosowane w wielu sektorach przemysłu, w tym m.in. w motoryzacji, logistyce czy branży elektronicznej. Rozwiązanie pozwala na kierowanie operatorem w taki sposób, by nie mógł on popełnić błędu podczas montażu produktu. Za pomocą Guided Operator Solution system automatyki kieruje pracownika do właściwego pojemnika z częściami przez zaświecenie wskaźnika obok właściwego miejsca pobierania, lub przez otwarcie pokrywy i żądanie potwierdzenia przez operatora udanego pobrania właściwego elementu. Kompletowanie detali staje się z natury nie tylko bardziej niezawodne i wolne od błędów, ale również znacznie szybsze, co poprawia zarówno jakość produkcji, jak i ogólną wydajność.

Komórka produkcyjna

Pobieranie elementów to kluczowy obszar, gdzie można poprawić wydajność produkcji oraz podnieść jakość produktu. Guided Operator Solution znacznie zmniejszają całkowitą liczbę roboczogodzin, eliminują błędy w pobieraniu części, a także redukują zmęczenie operatora.

Pobieranie elementów

Model „komórki produkcyjnej” dla procesu montażu staje się typowy dla zakładów skoncentrowanych na "wysokim zróżnicowaniu/niskim wolumenie" produkcji oraz bazujących na jednym operatorze odpowiedzialnym za całkowity montaż produktu. Guided Operator Solution może wyeliminować błędy u podstaw, zmniejszając ryzyko ponownej pracy nad produktem.

Uzupełnianie elementów

Uzupełnianie elementów to kolejny obszar, w którym mogą pojawić się błędy podczas montażu, a to może skutkować efektem domina dla kontroli jakości. Guided Operator Solution dokładnie identyfikuje, gdzie powinny być uzupełnione części i zapewniają, że do pojemnika zostaną dodane właściwe elementy.

Tworzenie zestawów montażowych

Zgodnie ze szczegółową instrukcją roboczą dotyczącą elementów i ich ilości, kompletowanie zestawów składających się z części potrzebnych w kolejnym procesie produkcyjnym, wymaga od operatora pobrania pewnej liczby detali z wielu różnych pojemników. Guided Operator Solution zapewni, że do pojemnika z zestawem trafią właściwe elementy w odpowiednich ilościach, oszczędzając czas i redukując błędy.

Korzyści wynikające z zastosowania Guided Operator Solution

Guided Operator Solution nie tylko znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów jakościowych występujących w procesach produkcyjnych, ale również mogą być stosowane w wielu innych sektorach przemysłu, gdzie ich korzyści będą zauważone zarówno przez managerów jak i operatorów.

Przed wdrożeniem Guided Operator Solution

• Potrzebny czas na czytanie wykazu części oraz instrukcji
• Operator zmuszony do szukania odpowiednich części
• Powolny czas montażu
• Potencjalnie niewłaściwy montaż części
• Wymagane intensywne szkolenie operatora
• Jakość i poprawny montaż uzależnione od koncentracji operatora

Po wdrożeniu Guided Operator Solution

• Brak konieczności czytania listy części lub instrukcji
• Nie ma potrzeby szukania części
• Krótszy czas montażu
• Podniesiona jakość montażu
• Zmniejszone wymagania szkoleniowe operatora
• Brak wpływu koncentracji operatora na poprawność wykonania operacji

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie pytania.

Pola zaznaczone * są obowiązkowe

Prosimy do poniższego pola wpisać tekst, który znajduje się na obrazku z lewej strony. Jeśli nie możesz odczytać obrazka, kliknij „Odśwież”.

Sicherheitscode Odśwież

Powrót

Do góry