Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Rozwiązania

Print page

Rozwiązania

Wartość dodana

Korzyści dla klienta

Korzyści dla klienta

Zastosowanie technologii automatyzacji Mitsubishi Electric pozwala klientom uzyskać wiele korzyści. Ciągłe połączenie do zdalnych lokalizacji, mające na celu ułatwienie monitorowania zakładu oraz umożliwienia inteligentnej produkcji jest proste do ustanowienia. Sterowniki Mitsubishi Electric oferują możliwości i łączność, co pomoże przedsiębiorstwom wprowadzić zasady Industry 4,0. Oferują także narzędzia do ciągłego zarządzania aktywami, przyczyniając się do zapewnienia wysokiego poziomu dostępności zakładu, niezawodnych działań i minimalnych czasów przestoju.

W tym samym czasie w pełni zintegrowana platforma automatyzacji zapewnia najwyższy poziom wydajności maszyny, połączony z łatwością rekonfiguracji linii produkcyjnych, pomagając firmom w skrócić czas wprowadzania na rynek nowych produktów.

Obecnie względy środowiskowe są dla większości firm istotnym czynnikiem, dlatego Mitsubishi Electric zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do monitorowania i ograniczania zużycia energii oraz redukcji emisji CO2. W pełni zintegrowana automatyka oznacza również możliwość wyeliminowania zbędnego sprzętu, dalszą redukcję kosztów energii, a także mniejsze wymagania konserwacyjne. Ponadto, kompaktowe produkty pomagają zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej lub umożliwiają zastosowanie mniejszej szafki i zmniejszenie kosztów czy też zapewniają miejsca na aktualizację cyklu życia. Dalsze zaawansowane technologie konserwacji opartej na przewidywaniu zmniejszają nieplanowane przestoje i zwiększają dostępność instalacji przemysłowej.

Do góry