Główna treść

 • Zarejestruj
 • Zaloguj

Rozwiązania

Print page

Rozwiązania

PMSX®micro

PMSX®micro

System PMSX®micro jest przeznaczony do obsługi, sterowania i monitorowania pracy małych instalacji, maszyn oraz ciągłych procesów produkcyjnych. Na graficznych ekranach wyświetlany jest status urządzeń, co zapewnia przejrzysty podgląd stanu pracy. Do łatwego i wygodnego sterowanie pracą maszyn służą okienka graficzne, które jednocześnie wizualizują szczegółowy status pracy urządzeń. W przypadku wystąpienia alarmu lub innego komunikatu, personel obsługi może szybko przejść bezpośrednio do odpowiedniego ekranu procesu, co umożliwia natychmiastowe podjęcie stosownych działań.

System PMSX®micro posiada wbudowaną kompletną funkcję zarządzania alarmami i zdarzeniami, która rejestruje dane wszystkich alarmów i komunikatów, wyświetla je i archiwizuje w bazie danych zgodnie z kolejnością wystąpienia. W przypadku zakłóceń lub kolejnych zmian pozwala on na prześledzenie drogi przepływu procesu. Personel obsługi ma możliwość wprowadzenia uwag lub komentarzy na temat poszczególnych zdarzeń lub obiektów i te informacje są później dostępne do analizy.

Zebrane podczas obsługi dane mogą być przeglądane jak dziennik operatora, podkreślając w ten sposób podczas produkcji wszystkie istotne dane na temat procesu. Możliwe jest także archiwizowanie danych analogowych, jak wyniki pomiarów lub odczyty liczników oraz takie stany sygnałów, jak załączony/wyłączony, które w każdej chwili mogą być dostępne do analizy.

Charakterystyki systemu PMSX®micro

 • Autonomiczny system na bazie PC
 • Obsługa i monitorowanie
 • System monitorowania alarmów i zdarzeń
 • Sterowanie
 • Zaawansowane funkcje raportowania
 • Bogate możliwości analizy
 • Wbudowany system zarządzania pracami konserwacyjnymi
 • Dziennik operatora
 • Możliwość projektowania przez użytkownika końcowego oraz przez Integratora systemowego
 • Dostępna cenowo, jednokrotnie płatna główna licencja

Twoje korzyści

 • System sterowania na bazie przemysłowego komputera
 • Pełna funkcjonalność systemu sterowania (DCS)
 • Dostępna cenowo, jednokrotnie płatna główna licencja
 • Sprawdzone i dojrzałe rozwiązanie
 • Wyjątkowo wytrzymały komputerowy osprzęt przemysłowy
 • Kompletny system DCS, obejmujący funkcje komunikacji sieciowej oraz stację sterowania
 • Przyjazna obsługa
 • Specjalne funkcje: możliwość dalszej rozbudowy systemu sterowania.

Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry