Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Rozwiązania

Print page

Rozwiązania

Emulate3D

Emulate3D

Oprogramowanie do emulacji i symulacji skraca czas odbioru technicznego sterowników Mitsubishi i innych urządzeń oraz obniża koszty

Testowanie układów sterowania może być z wielu powodów skomplikowane i kosztowne, a często nie można go nawet rozpocząć, zanim cały system nie zostanie ukończony i fizycznie zainstalowany. Zastąpienie realnego sprzętu sprzętem wirtualnym, utworzonym za pomocą oprogramowania Emulate3D (autorstwa firmy Emulate3D Ltd, partnera programu e-F@ctory), pomaga użytkownikom zidentyfikować problemy samego układu sterowania i skupić na nich uwagę. Ponieważ testowanie off-line systemu sterowania może być przeprowadzone na dość wczesnym etapie realizacji projektu, oprogramowanie Emulate3D umożliwia wprowadzenie zmian nawet w rozplanowaniu lub sposobie działania, prowadząc do poprawy wydajności systemu bez przerywania produkcji.

Modele mogą być generowane na podstawie danych odczytywanych z plików CAD, „plików płaskich” lub baz danych, co automatyzuje proces tworzenia modeli i już na etapie początkowym eliminuje możliwość wprowadzania błędów. Proponowane zmiany w istniejącym układzie sterowania mogą być testowane w niezawodny sposób, podczas gdy rzeczywisty układ nadal steruje produkcją w swojej dotychczasowej konfiguracji. Wykorzystując liczniki zużycia energii można nawet minimalizować ślad węglowy całego układu.

Testowanie w czasie rzeczywistym wszystkich aplikacji sterujących

Interfejsy, umożliwiające połączenie urządzeń Mitsubishi z programem maszyny oraz jej symulację, oferowane są przez Mitsubishi Electric w formie oprogramowania MX Components. Emulate3D obsługuje wszystkie funkcje programu MX Components, dodając do testowania układów sterowania wymiar dynamiczny, przy czym symulowane środowisko testowe jest z punktu widzenia systemu sterowania nierozróżnialne od rzeczywistego, zapewniając użytkownikowi jeszcze większą wartość dodaną.

W programie Emulate3D, modele warstwy sprzętowej zaprojektowane są w taki sposób, aby wyglądały i pracowały dokładnie tak, jak reprezentowane przez nie systemy rzeczywiste, zapewniając dla układu sterowania wartościowe środowisko testowe. Jest to doskonałe rozwiązanie z zakresu emulacji i symulacji, przeznaczone do testowania całego asortymentu sterowników, robotów i przetwornic Mitsubishi Electric.

Kto na tym korzysta?

System Emulate3D Controls Testing pozwala integratorom systemów na tworzenie, weryfikację oraz niezawodną i prowadzoną w trybie off-line ocenę systemów sterowania. W rezultacie powstają gruntownie przetestowane i solidne układy sterowania, a przy tym dostarczane w terminie i zgodne ze specyfikacją klienta. Dla integratora systemów oznacza to niższe koszty wdrożenia i obsługi, a dla użytkownika końcowego – terminowe rozpoczęcie produkcji, szybsze dojście do pełnej wydajności i mniej zakłóceń podczas eksploatacji systemu.

Wykorzystując Emulate3D Controls Testing zmniejszysz ryzyko inwestycyjne związane z projektem automatyki, skrócisz czas odbioru technicznego i obniżysz jego koszty.

Emulate3D

Do góry